Dobrodošli


AD “Beotrans“, je pravni sledbenik preduzeća “Slogatrans“ koje je 08.07.1980. godine, izvršilo pripajanje (udruživanje) sa preduzećem “Gornji Voždovac“ u novo preduzeće za transportne usluge "Beotrans". Društvo je privatizovano 14.03.2007. godine

Podaci o firmi


Puno poslovno ime društva je: Akcionarsko društvo za transport i usluge Beotrans Beograd, Karađorđeva 11. Sedište Društva je Karađorđeva 11, u Beogradu. Matični broj Društva je 07022948, a poreski identifikacioni broj je 100042232. Osnovna delatnost je drumski prevoz tereta, šifra delatnosti 4941. Pored navedenog, društvo se bavi izdavanjem poslovnog prostora koji je u njegovom vlasništvu.